Available courses

Course image MIN-353 Chức Vụ Chăn Bầy
MIN-353 Chức Vụ Chăn Bầy (Pastoral Ministry)

Môn học này giúp học viên có một nền tảng Kinh thánh về vai trò, trách nhiệm, tư cách cùng mục đích của chức vụ mục. Học viên biết cách sửa soạn, chăm sóc chính mình, cũng như biết các kỹ năng căn bản để chăn dắt con dân Chúa.

Course image MIN-262 Nhóm Nhỏ
MIN-262 Nhóm Nhỏ (Small Group)

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, thần học, xã hội và văn hóa, môn học nhằm tìm hiểu lịch sử, sự hình thành và phát triển của Hội Thánh địa phương qua tính cách đa dạng của nhóm nhỏ trong nhiều nơi trên thế giới.

Course image MIN-363 Xây Dựng Hội Thánh Khỏe Mạnh
MIN-363 Xây Dựng Hội Thánh Khỏe Mạnh (Building Healthy Churches)

Học viên sẽ tìm hiểu động lực của cộng đồng và cá nhân có đóng góp cho sự khỏe mạnh của cộng đồng đức tin mà mình làm môn đồ, xung đột lành mạnh, đạo đức theo kinh thánh, tĩnh nguyện, lãnh đạo, và lòng hiếu khách.

Course image PRC-351a Giảng Lý Thuyết
PRC-351a Giảng Lý thuyết (Preaching: Theory)

Môn học này nhằm giúp học viên hiểu và nắm được các bước chuẩn bị căn bản cho đến việc soạn một bài giảng cụ thể cũng như đưa ra những gợi ý về phương pháp làm thế nào để truyền đạt một bài giảng một cách thành công.

Course image ADM-500 Hướng Dẫn Học Trực Tuyến
ADM-500 Hướng Dẫn Học Trực Tuyến (Online Learning Orientation)

Lớp học nầy trang bị cho sinh viên mới nhập học những kỹ năng cần thiết cũng như tạo cơ hội cho sinh viên thực tập học trực tuyến trước khi bước vào các lớp học chính thức của chương trình.